Æge

Regnes som en av æsene, men er egentlig en slags jotun, som har som fremste attributt at han er flink til å brygge øl og mjød, og at han har gode fester i ølhallen sin. Det er vanlig å blote Æge om man vil at bryggingen skal forløpe vel. Han bor i en svær hall i havet som er opplyst av gull, og hvor drikken bærer seg selv rund. Gift med Ran, og har ni døtre med henne: Båra, Blodhetta, Bylgja, Duva, Hevring, Himmellæva, Hrønn, Kølga og Udr. De ni døtrene er bølger, som også er mødrene til Heimdall. Bror av vinden og ilden.

WP Glossary Term Usage

Bookmark the permalink.

Comments are closed.