Ættleding

Å ta opp noen i ætta (for eksempel uekte barn, frillebarn, tybarn etc.) Arvinger må rådføres før slikt skjer, fordi den nye ættlingen da vil få arverett på lik linje med dem. En som har blitt ættledet skal lyse ættledinga si hver tjuende vinter til han får arven ættledinga gir ham krav på.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.