Andveg

Midt på den nordre langveggen i gildehallen står andveget; hedersplassen som er reservert drotten sjøl eller spesielt gilde gjester. Midt på den andre langsiden, rett mot andveget, er også en hedersplass reservert spesielle gjester. Ellers blir sørsiden omtalt som den ringere (mindre standsmessige) siden, så drottens nærmeste menn sitter på nordsiden.

Med unntak av spesielt respekterte, sitter kvinner vanligvis ikke til bords, men serverer drikke til mennene. Noen saler har imidlertid en tverrbenk som er reservert kvinnene. Matservering gjøres av huskarer eller spesielt gjeve treller, for eksempel en bryte. Bordet er forøvrig ikke et fast møbel, men store plater som henger på veggene og settes opp etter behov.

WP Glossary Term Usage

Bookmark the permalink.

Comments are closed.