Arv

Som generell regel arver sønner odelsjord, døtre løsøre (verdisaker, stoffer, dyr, treller etc), men døtre arver jord hvis det ikke finnes sønner. Ellers er arv en komplisert affære som nok kan trenge rådgivning fra en lagmann.

WP Glossary Term Usage

Bookmark the permalink.

Comments are closed.