Åsgard

Gudenes hjem. For å komme hit må man krysse broen Bifrost (nordlyset), som voktes av Heimdall.

WP Glossary Term Usage

Bookmark the permalink.

Comments are closed.