Barselgrøt

Kalles også nornegrøt og er en (fin!) grøt som man serverer til jordmora og alle kvinner som har vært med på å hjelpe til etter at et barn har blitt født. Man kaster alltid første ausa i grua, men nevner ikke med navn hvem den er ment for. Dette er den eneste gangen man kommer i nærheten av å blote nornene. Den generelle oppfatningen er at de tre skjebnesøstrene ikke ser med blide øyne på folk som prøver å bestikke dem.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.