Blodhevn

Når du dreper noen som hevn for at denne (eller en slektning av denne) har drept en av din egen ætt, kalles det blodhevn. Det er ofte kvinnene i ætta som egger til blodhevn. Om noen i ætta di har blitt drept uten at vedkommende blir hevnet, vil ætta tape ære og få skam av det.

Istedenfor å hevne drap ved selvtekt, kan man kreve bot for drapet på vanlig vis på tinget. Dette er den foretrukne (og mest konstruktive) måten å få oppreisning på. Men av og til skjer det at to ætter ryker i hop i en stor konflikt der de hauser opp hverandre og drepingen eskalerer. Det kan være svært vanskelig å få løst slike konflikter på fredelig vis. Det finnes nok også individer som ikke ønsker å løse tvisten fredelig, men mener at sann ære bare er å finne i sverdeggen.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.