Bonde

Av bondeætt er den som er født i en ætt som eier land. Det er bøndene som utgjør overklassen, selv om det er store innbyrdes forskjeller i standen. Bonde er med andre ord en hedersbetegnelse! Se også stender.

WP Glossary Term Usage

Bookmark the permalink.

Comments are closed.