Drap

Drap skal lyses i nærmeste hus eller folkesamling, ellers blir man vanligvis dømt til utlegd for drapet. Det er vanlig å bøte på drap til den dreptes ætlinger. Det er lov å drepe en tyv som man tar på fersk gjerning i et alvorlig lovbrudd, men man må da ta seg vitner på drapet. En gal mann som dreper noen går fri, men mister all arverett (men ikke eiendom). Dreper du en som holder gjestebud for deg, eller på tinget, kan drapet ikke bøtes og du blir lyst i utlegd. Dreper drotten trellen sin, skal det også lyses (men ikke bøtes). Dreper man en annens trell, skal det bøtes til trellens drott etter som trellen (uten klær…) verdsettes av en folkeforsamling. Se også egne skriv om lov og rett, bøter og skade.

WP Glossary Term Usage

Bookmark the permalink.

Comments are closed.