Ed

Å sverge ed er en meget alvorlig sak. Man kan aldri bryte en ed uten å tape ære. Større eder sverges på tinget (på lagmannens edsring), men også små, personlige eder må holdes (se Brage). Det finnes et eget sted i Helheim for den som bryter en ed (sammen med brodermordere og voldtektsmenn). Åsynjen Vår vokter over alle eder som inngås, og det er vanlig å blote eller skåle til henne når viktige eder gis.

Man kan bli løst av en ed av den som man sverget til. Blir man beskyldt for noe, for eksempel mord eller tyveri, kan man frita seg for anklagen ved å skaffe et gitt antall respekterte menn til å sverge ed på at man er uskyldig. Stiller motstanderen med samme antall menn til å sverge ed, blir eden ugyldig. Dette kalles edfall. Da må flere vitner til. Edsverging i slike saker er en komplisert affære som trenger en lagmanns råd. Kvinner kan medsverge ed, hvis en kvinne står tiltalt. Se også eget skriv om lov og rett.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.