Einkjels

Å drikke av eget beger. Ses på som litt uhøflig. Se minneskål.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.