Einvirke

En mann som driver gård eller virke alene, uten myndige sønner eller arbeidskarer. Han kan slippe å reise til tings.

WP Glossary Term Usage

Bookmark the permalink.

Comments are closed.