Fulltrue

Det er vanlig å ha en av gudene som sin utvalgte allierte. Denne guddommen omtales da som ens fulltrue, og ytes spesiell oppmerksomhet med blot eller skål. En hel ætt kan velge seg en gud som sin fulltrue. Går det ekstremt dårlig for en (masse sykdom, uår, osv.), er det ikke uvanlig å bryte pakten med denne guden.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.