Galder

En galder er en magisk regle eller sang. Det er ikke helt sosialt akseptert å galdre, men mange store menn kan det. Blant annet antas skalder ofte å kunne litt galdring. Man kan skrive en galder på en pinne eller gjenstand (med runer) for å påvirke den som bruker gjenstanden. Ofte mister galderen sin virkning bare om gjenstanden finnes og ødelegges. Om noen har galdret slik på deg, holder det derfor ikke å drepe den som har gjort ugjerningen. Galder har gjerne et eget versemål som kalles galdralag. En galdresang vil alltid allitterere. Også kvinner kan drive med galder, men se seid.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.