Gasseglefs

Å kaste noe etter noen, men treffe en annen. Skade forårsaket av slike hogg bøtes, men mindre enn om man hadde intensjon om å skade.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.