Gravhaug

Den ærefulle måten å bli gravlagt på. Gravrøys er det ikke. Det er vanlig å blote til høyt respekterte avdøde slektninger. Den første i ætta som rydder en gard får gjerne en spesiell plass i ætta og omtales som haugbonden eller tunbonden. Haugen hans ytes spesiell oppmerksomhet. Skikken med å ofre en trell ved en husbond eller husfrues død er sjelden (og gammeldags), men forekommer.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.