Grid

Betyr egentlig fred, men i overført betydning; en midlertidig benåding. Om man av en eller annen grunn lar en fiende går fri, gir man ham grid.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.