Ås

En ås (hannkjønn) en åsynje (hunkjønn), flere æser. Æsene er den viktigste gudeætten. De viktigste æsene er Odin, Balder, Tor, Heimdall og Tyr. De viktigste åsynjene er Frigg, Idunn og Siv. Også Skade regnes som åsynje, selv om hun strengt tatt er en jotun.

Åsgard

Gudenes hjem. For å komme hit må man krysse broen Bifrost (nordlyset), som voktes av Heimdall.