Æge

Regnes som en av æsene, men er egentlig en slags jotun, som har som fremste attributt at han er flink til å brygge øl og mjød, og at han har gode fester i ølhallen sin. Det er vanlig å blote Æge om man vil at bryggingen skal forløpe vel. Han bor i en svær hall i havet som er opplyst av gull, og hvor drikken bærer seg selv rund. Gift med Ran, og har ni døtre med henne: Båra, Blodhetta, Bylgja, Duva, Hevring, Himmellæva, Hrønn, Kølga og Udr. De ni døtrene er bølger, som også er mødrene til Heimdall. Bror av vinden og ilden.

Ære og skam

Det er svært, svært viktig å opprettholde sin ære. Det er bedre å miste livet enn å miste sin ære (ikke alle er helt enige i dette utsagnet). Ved å oppføre seg godt, holde ord og ikke bryte ed og gi gode gaver, vinner man ære. Man får også ære gjennom store stridsdåder, klokskap, godt håndtverk eller andre kunnskaper. Kvinner får i tillegg ære gjennom å yste den beste osten, brygge det sterkeste ølet, styre husholdningen så ingen sulter, føde staute sønner og døtre osv. Men æren kan også tapes. Ikke minst kan man miste ære hvis noen gjør overgrep mot deg uten at det bøtes eller hevnes. Man kan også miste ære ved at ord blir stående uimotsagt.

Det man taper i ære, vinner man i skam. Skam er veldig, veldig tungt å bære. Hvis du kaller en mann ei tispe eller et annet hunndyr, eller sier at han har født barn eller på annen måte sammenligner ham med ei kvinne, slår ham bakfra eller antyder at han bøyer seg vel dypt når du står bak ham (en homoseksuell henvisning), har denne mannen rett til å drepe deg. Det samme gjelder hvis du kaller en friboren for trell eller beskylder ei kvinne for hor. Det er hele ættas oppgave å sørge for at alle dens medlemmer oppfører seg godt, for en manns skamfulle handlinger legger skam på hele ætta. Se også blodhevn.

Ætt

Ætta er storfamilien; og jo større og mektigere ætt du tilhører, jo bedre. En kvinne regnes fremdeles til sin ætt selv om hun gifter seg, og ætten sørger for å følge opp kvinner selv etter de blir giftet bort. Hvis du slår kona di kan du med andre ord få en gjeng slektninger på nakken. Har du ingen familie står du veldig svakt i samfunnet. Du har mindre mulighet til å hevde deg i tingsaker eller tvister, og du er et mer utsatt offer, fordi du ikke har mulighet til å ta igjen. Venner kan i visse tilfeller trå til i stedet for ætten.

Ættleding

Å ta opp noen i ætta (for eksempel uekte barn, frillebarn, tybarn etc.) Arvinger må rådføres før slikt skjer, fordi den nye ættlingen da vil få arverett på lik linje med dem. En som har blitt ættledet skal lyse ættledinga si hver tjuende vinter til han får arven ættledinga gir ham krav på.