Baug

En enkel armring av gull eller sølv som blir benyttet som betalingsmiddel eller gave.

Fredsbånd

Når man ønsker å signalisere fredelige intensjoner, kan man binde fredsbånd om sverdet. Båndet bindes om hjalte og slire slik at sverdet ikke kan trekkes uten å løse båndet.

Gapestokk

Små forbrytelser straffes med gapestokk, og de fleste større tun har en slik (vanligvis til bruk for treller eller tjenerfolk; det ville vært svært ekstremt å bruke gapestokk på en av sjølfolket). Den finnes i flere varianter, hvor man låser fast hode og hender; hode, hender og føtter; bare føtter, bare hender, osv. Sittetiden varierer etter forbrytelsen, og det er valgfritt om man vil kaste ekle ting på den avstraffede (gammel kål, osv.).

Nidstang

Å reise nidstang er en magisk handling; man setter et hode (vanligvis et hestehode) på en stang og retter ansiktet mot den eller de man vil skade. De er forbannet (f.eks. med ulykke) så lenge hodet er rettet mot dem. Man må kunne galdre eller seide for å reise nidstang.

Primstav

Dagene i året holdes rede på ved hjelp av en primstav, en stokk hvor det er skåret inn dager og symboler for spesielle merkedager. Primstaven har en sommerside og en vinterside.

Sverd

Sverdet er det aller gildeste våpenet. Selv om det finnes ringere sverd er alle svært dyre (se eget skriv om verdier). De aller fineste sverdene koster formuer. Det lages sverd på gårdene, men de beste sverdene kommer fra Rhin-området. Særlig Ulfberth-sverd er etterspurte. Disse finnes det imidlertid også forfalskninger av. Bare frie, myndige menn har sverd. Gilde sverd går ofte i arv, og det er mor som overbringer arven og har ansvaret for å ta vare på våpenet til guttungen blir myndig. Alle sverd har navn, som forteller om hvor blodtørstige eller kvasse de er.

Alle har hørt om (men få har sett) magiske sverd, som gjør bæreren uovervinnelig eller usårbar. Det mest kjente av disse er Skovnung. Men magiske våpen kan være skumle om de misbrukes. Ofte får de makt over eieren, og de fleste sagaer om dem ender ille.

Det er svært uvanlig for en stridsmann av en viss stand å gå omkring uten sverdet sitt, og han ville følt seg naken uten. Man skal aldri, aldri klå på sverdet til en mann uten å spørre om lov først. Slik adferd straffes med strenge bøter (se eget skriv om verdier og bøter).

“Sverd” brukes mye som metafor i prat om elskov. Hvorvidt det er vanlig å sette navn også på dét sverdet, skal forbigås i stillhet her.

Sy skjorte

At en kvinne syr klær til en mann, særlig skjorta, som han bærer innerst mot kroppen, er en svært intim handling og gjøres bare av en som elsker ham (kone, festermøy, eller mor, ev. søster hvis han ikke er gift). Hvis en kone ber en annen kvinne om å sy skjorte til mannen sin, er det en stor fornærmelse mot mannen, og et tegn på at hun ikke er glad i ham. Hvis kona ikke selv klarer å sy skjorte til mannen sin, er det en stor skam for dem begge. Det er svært viktig at mannens skjorte ikke er for utringet i halsen; det blir sett på som feminint. Mannens skjorte og kjortel bør ikke rekke lenger enn til like under kneet, om han ikke vil bli anklaget for å ha kvinnelige tendenser. Det er heller ikke bra å ha for kort skjorte og kjortel; det er sånn som jotunkvinner har (de liker nemlig å vise fram ting…), eller treller.

Tavl

Betyr brettspill. Det mest populære er Hnefatavl. Se under lenker for å finne spillregler til dette.

Trell

En trell er som eiendom å betrakte, og tilhører en drott. En utenlandsk trell blir gitt nordisk navn. En trell som er født innenlands (herlendsk trell) straffes strengere enn en utenlandsk trell. Gjør trellen noe galt, er det drotten som må bøte for det. En trell kan ikke råde over noe annet enn kniven sin (en liten redskapskniv, ikke en stridskniv), og kan ikke eie andre våpen. Trellen kan ikke selge eller kjøpe noe.

Trellen kan bli frigitt eller løse (kjøpe) seg fri, eller andre kan kjøpe en trell fri (se løysing). Om en mann avler barn med trellen sin, kan han velge om han vil oppdra det som sitt eget eller om det skal vokse opp som trell. Hvis faren frigir barnet før det fyller femten år (blir myndig), kan ungen ættledes, dvs. tas opp i ætten og likestilles med farens stand. Da kan han/hun også arve faren, og andre arvinger må derfor tas med på råd før et slikt barn ættledes.

Man kan leie bort treller. Man kan ikke bruke andres treller uten godkjennelse fra drotten hans eller hennes. En trell som deltar på hærferd eller i strid og dreper en fiende, blir fri mann. En trell koster fra en mark og oppover. Se også eget skriv om treller.

Våpen

Gode våpen er viktige for en mann og holdes høyt. Spesielt gilde våpen gis ofte navn, og da spesielt sverd. Det er bare relativt rike folk som har sverd og brynje. De fleste har isteden øks og/eller spyd. Man fingrer ikke uten videre med annen manns våpen uten å be om lov. En mann som handlet slik ble bøtelagt med ti kyr til den forulempede. Det var en rimelig pris. Se også sverd og strid.