Andveg

Midt på den nordre langveggen i gildehallen står andveget; hedersplassen som er reservert drotten sjøl eller spesielt gilde gjester. Midt på den andre langsiden, rett mot andveget, er også en hedersplass reservert spesielle gjester. Ellers blir sørsiden omtalt som den ringere (mindre standsmessige) siden, så drottens nærmeste menn sitter på nordsiden.

Med unntak av spesielt respekterte, sitter kvinner vanligvis ikke til bords, men serverer drikke til mennene. Noen saler har imidlertid en tverrbenk som er reservert kvinnene. Matservering gjøres av huskarer eller spesielt gjeve treller, for eksempel en bryte. Bordet er forøvrig ikke et fast møbel, men store plater som henger på veggene og settes opp etter behov.

Dørstokk

Alle klagemål, anklager og søksmål skal framføres foran dørstokken til den det gjelder (men ikke så nære at man ikke kan kjøre et vedlass mellom…).

Dyngje

Ei dyngje er et hus som ofte ligger halvt nedgravd i bakken og har torvtak på. Det likner til forveksling på en lavvo, og har gjerne et ildsted i midten med benker oppimot veggene. Dyngja er kvinnenes domene; her samles de på kalde dager for å arbeide og utveksle sladderhistorier. Dyngja reknes som et særlig varmt hus, og det er også vanlig å sove i dyngja. En mann med respekt for seg selv ville imidlertid aldri satt foten i ei dyngje med mindre det var absolutt nødvendig, og definitivt aldri sovet der. Hvis en mann er så såret at man anser det for nødvendig at han må sove i dyngja, er det virkelig fare på ferde for livet hans.

Hov

Et hov er et hus som er viet til gudene, et sted hvor man bloter/holder blot. Dette kan være et hus som er bygd spesielt for denne funksjonen, eller man kan bruke et vanlig hus som hov. Da må man først lyse hovet i ve; dvs. gjøre huset til et hellig sted ved hjelp av fakler. Ved inngangen til et hov står ofte to meginstokker, og reginnagler i dørkarmen. Dette er spesielt magiske og mektige nagler. Inne i hovet finner man gjerne gudestøtter stående på en stalle (et slags alter).

Hus

Det vanlige er at man bygger et eller flere store langhus (en sal) der alle sover i benker (senger) langs veggene, med husdyrene i et avlukke for seg, og muligens et lite avlukke der sjølfolket sover. I tillegg bygges mindre løer til spesielle formål, for eksempel ei smie til smeden osv. En ny måte å bygge på er lafting, og det er da vanlig å bygge flere små, spesialiserte hus, for eksempel stua (bolig, litt matlaging), eldhus eller størhus (større matlaging, baking, brygging, klesvask) og bur (oppbevaring av mat). Buret kan ha to etasjer, og andre etasje blir da kalt loft. På loftet oppbevares klær og kister med kostbarheter, og her står den gjeveste gjestesenga. Et stabbur står på påler, et jardbur står rett på bakken.

Sal

Oppholdsrommet i et langhus. Også kalt hall. Her holder drotten til, og her holdes det gilde. Salen er både en juridisk arena og et arnested for kunnskapsformidling og historiefortelling. Folks spillerom i salen er sterkt regulert av hierarkiske regler og et nettverk av forbindelser.

I sentrum av salen står langilden (grua) og høysetet. Din posisjon i fellesskapet dikterer hvor nære grua du har lov til å oppholde deg. En sal må ha en herre eller en frue, ellers er den som kald og død, og det er ikke uvanlig å anse salen som en forlengelse av drotten og hans eller hennes egenskaper. Stemningen i salen er med andre ord en direkte refleksjon av drotten.

Nesten like viktig som salens drott er salens skop, hvis oppgave det er å forsøke å utfordre harmonien i salen ved hjelp av latterliggjøring, utskjelling og hån, gjennom for eksempel mannjevning. Det er drottens oppgave å sørge for at skopen aldri går over streken eller virkelig setter harmonien over styr.

Når en kvinne inviterer en mann inn i sin sal, er det en svært erotisk hentydning… Det kan derfor være skummelt å hentyde at en mann er gjest på en gård som styres av en husfrue, for det kan bli tatt som en fornærmelse mot kvinnen.

Se også andveg.

Salt

Salt er dyrt og litt sjeldent. At noe ligger i salt vil si at det er holdbart, da salt er den mest effektive metoden for å preservere mat (andre metoder er tørking og røyking). Eksempel: Eden hans ligger i salt. Den avtalen ligger i salt.

Samtuning

En du deler tun med, men som ikke er i samme ætt. Å bo i samtun vil si at flere familier deler tun, men kan ha egne hus. De kan også dele på utstyr, ha felles eie og jorder, etc.

Skilsmisse

Det er forholdsvis lett å få skilsmisse, men det er altså et edsbrudd, og man må betale vederlag til motparten. Det finnes imidlertid lovlige grunner til skilsmisse. For kona er dette at mannen blir impotent (spillsjuk) eller på annen måte ikke kan gjennomføre samleie med henne, har vært sengeliggende i mer enn ett år, har slått henne i andres påsyn tre ganger (mannen må betale bot for skadeverk om han slår kona si) eller hvis han går i kvinneklær (for eksempel ei skjorte der halsen var for vid). For mannen er det verre å skille seg på lovlig vis, men hvis hun trekker i mannsklær, er det rett på dør. Se også kjønn.

Skyldtrell

Hvis man ikke kan betale sin gjeld, kan man gå i skyldtrelldom til vedkommende. Man avtaler da lengden på trelldommen. Man kan også sette sine barn i skyldtrelldom, eller kona. En skyldtrell kan ikke selges. Hvis skyldtrellen blir gammel og umyndig (dvs. kan ikke arbeide), blir han/hun drottens myndling.