Holmgang

Hvis to menn er i konflikt med hverandre, kan den løses ved at de (eller representanter for dem) går i holmgang, dvs. sloss med hverandre på en holme eller et avgrenset område. Holmgangsplassen kan også trekkes opp med vebånd. De to kjempene kan velge om de vil kjempe til første blodletting, eller om man skal signe holmgangen til dødsferd. Den som blir drept, faller i vannet eller utenfor avgrensingen har tapt konflikten. Blir man drept under holmgang skal drapet ikke bøtes. Isteden for å gå til kamp med hverandre, kan to hærer enes om å la sine fremste kjemper gå i holmgang, og avgjøre striden slik. Dette er imidlertid mindre vanlig. Det er svært uheldig å avbryte en holmgang når vebåndene er satt, og det bringer stor skam over de involverte.

WP Glossary Term Usage

Bookmark the permalink.

Comments are closed.