Horg

Et sted utendørs som er viet til gudene hvor man holder blot, vanligvis med en stalle (en eller annen oppsetning i stein, f.eks. et steinalter, en ring av stein osv). Typiske horg er trelunder, en lysning i skogen, en bakketopp osv. Horget kan være et permanent sted, eller man kan lyse horget i ve etter behov (se hov).

WP Glossary Term Usage

Bookmark the permalink.

Comments are closed.