Hus

Det vanlige er at man bygger et eller flere store langhus (en sal) der alle sover i benker (senger) langs veggene, med husdyrene i et avlukke for seg, og muligens et lite avlukke der sjølfolket sover. I tillegg bygges mindre løer til spesielle formål, for eksempel ei smie til smeden osv. En ny måte å bygge på er lafting, og det er da vanlig å bygge flere små, spesialiserte hus, for eksempel stua (bolig, litt matlaging), eldhus eller størhus (større matlaging, baking, brygging, klesvask) og bur (oppbevaring av mat). Buret kan ha to etasjer, og andre etasje blir da kalt loft. På loftet oppbevares klær og kister med kostbarheter, og her står den gjeveste gjestesenga. Et stabbur står på påler, et jardbur står rett på bakken.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.