Kvitekrist

Kvitekrist og tilhørende tro og lære er ukjent for de fleste. Menn som har vært i viking kjenner til at det finnes kristne nede i Europa (ikke minst fordi kirker og klostere er fulle av gull og gods som det er lett å plyndre), men synes de er rare og at gudene deres er noen sveklinger. Kristne treller gjør best i å skjule sin tro om de ikke vil ha deng.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.