Lagmann

En lagmann er en mann som er spesielt kyndig i lagen, og som ofte fører saker for folk på tinget. Det er ikke en “jobb” eller tildelt posisjon, men en hederbetegnelse på en mann som er klok, vel ansett og som kjenner lagen godt. Se også eget kompendium om lov og rett, straffer og bøter.

WP Glossary Term Usage

Bookmark the permalink.

Comments are closed.