Lauskar

En mann som ikke eier jord og som ikke bor hos ætten sin, ev. ikke har noen ætt, men kan få arbeid på en gård, fast, eller i pressede tider, som i slåttonna eller under slaktinga, etc.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.