Løysing

En frigitt trell. Drotten kan frigi trellen helt, eller han kan gi en delvis frihet der løysingen skylder drotten en viss sum for å bli helt fri, eller han kan bli pålagt å betale skatt til drotten (omtrent som en leilending). For å bli helt fri må løysingen oppfylle eventuelle krav drotten har stilt, og deretter avholde et frihetsgilde. Til frihetsgildet skal drotten inviteres, og løysingen må føre vitner på invitasjonen. Hvis drotten ikke vil komme, skal andveget allikevel stå ledig for ham under gildet.

Selv etter gildet har løysingen visse forpliktelser overfor drotten sin. Han eller hun kan ikke vitne mot drotten eller gå i mot ham på annet vis; da blir han eller hun trell igjen. Hvis drotten kommer i armod, må løysingen arbeide for ham igjen. Det samme gjelder om drottens foreldre kommer i armod. Det samme gjelder løysingens barn. Er man løysing i tjue år, blir man fri uten å holde frihetsgilde. Hvis en løysingsfamilie kommer i armod, skal drotten deres grave ei grop, sette dem i gropa og la dem dø. Den siste som overlever, har drotten plikt til å fostre opp. En løysing kan ikke forlate fylket uten tillatelse fra drotten. Om ei løysingskvinne ligger med en trell, blir hun selv trell igjen.

WP Glossary Term Usage

Bookmark the permalink.

Comments are closed.