Lyse

En rituell og ofte juridisk bindende handling. Betyr å gjøre noe kjent for allmennheten, dvs. erklære en avtale i en folkeforsamling, innrømme skyld, fastsette et festemål, etc. For eksempel er det viktig å så fort som mulig lyse på seg drap (dvs. fortelle folk at det er du som har gjort det), ellers blir straffen strengere eller bota høyere. Å lyse skal helst utføres på offentlig sted. Som dette regnes et ting, et fullsatt skip eller et ølhus (en sal eller en gildehall der menn er samlet for å drikke øl).

WP Glossary Term Usage

Bookmark the permalink.

Comments are closed.