Mann-eta

En kannibal. Straffen for dette er å bli ført ut på sjøen, hogd i ryggen med øks og hivd over bord.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.