Matlag

Å sitte til bords sammen. Det å dele måltider har stor betydning; nektet man å sitte i matlag med noen eller bryte brød med noen var det en alvorlig sak. Å sitte i matlag med forbrytere kan føre til bøtelegging.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.