Myndling

En person som er umyndig og som blir tatt vare på av en verge. En halv mark i året er oppholdssummen for en umyndig (se penger). Som myndig regnes den som kan arbeide for seg selv. Umyndig er derfor barn under tolv år, uføre eller gamle som ikke lenger kan arbeide. Umyndige har mindre rettigheter. Utfører en umyndig et skadeverk, er det vergen som må bøte for det. Etter fylte tolv år regnes man som halvrettesmann, etter fylte femten regnes man som myndig.

WP Glossary Term Usage

Bookmark the permalink.

Comments are closed.