Øl

Man vet å sette pris på godt øl, selv om det sjelden drikkes daglig. Til det finnes et lettere slag øl som kalles mungåt. Det er ingen småsak å drikke sammen. Da knyttes vennskapsbånd, og noen viktige avgjørelser og erklæringer kan bare gjøres ved drikkelag. Man er ved lov pålagt å brygge en mæle øl til jul og til slåtten. Det kan eventuelt brygges sambæringsøl, dvs. flere tufter går sammen om å brygge den påkrevde mengde øl. Se også minneskål og sumbel.

WP Glossary Term Usage

Bookmark the permalink.

Comments are closed.