Ondskap

Finnes ikke. Det er en kristen ide som ikke er importert fra kontinentet ennå. Alt er potensielt positivt og potensielt negativt; gudene kan for eksempel være til stor skade for mennesker, og jotner kan være til hjelp for guder eller mennesker. Regn er livgivende for en tørr åker, ødeleggende for høsteklare kornaks. En staut kriger kan bli til en tannløs, blind og impotent gammel gubbe i alderdommen (se bare på Egil Skallagrimsson).

Bookmark the permalink.

Comments are closed.