Ran

Ran er gudinne for det ville, uregjærlige havet, for storm, raseri og hevn.  Hun trekker skip ned i vannet og fanger sjømenn i garnene sine så de drukner. Hun er gift med Æge, og har ni døtre med ham: Båra, Blodhetta, Bylgja, Duva, Hevring, Himmellæva, Hrønn, Kølga og Udr. De ni døtrene er bølger, som også er mødrene til Heimdall. Sjøfarende bruker å ha med seg gull på havet, for å blidgjøre Ran til å fare godt med dem om de drukner.

WP Glossary Term Usage

Bookmark the permalink.

Comments are closed.