Runer

Runene er ikke magiske; selv om de kan brukes til å skrive magi (se galder) blir ikke runene sett på som magiske i seg selv. Bruken av runer er ganske utbredt, mer så i tettbygde strøk enn på landsbygda, og særlig der det drives handel. De fleste av høyboren ætt og fribønder kan litt runer. Runer brukes til alt mulig rart; navnelapper (av tre), beskjeder, minnesteiner og grafitti, men ikke til å skrive bøker med. Er man runekyndig nyter man allikevel en viss respekt fra de som ikke er det. Runene er vedlagt i rollen til de som kan det.

WP Glossary Term Usage

Bookmark the permalink.

Comments are closed.