Sal

Oppholdsrommet i et langhus. Også kalt hall. Her holder drotten til, og her holdes det gilde. Salen er både en juridisk arena og et arnested for kunnskapsformidling og historiefortelling. Folks spillerom i salen er sterkt regulert av hierarkiske regler og et nettverk av forbindelser.

I sentrum av salen står langilden (grua) og høysetet. Din posisjon i fellesskapet dikterer hvor nære grua du har lov til å oppholde deg. En sal må ha en herre eller en frue, ellers er den som kald og død, og det er ikke uvanlig å anse salen som en forlengelse av drotten og hans eller hennes egenskaper. Stemningen i salen er med andre ord en direkte refleksjon av drotten.

Nesten like viktig som salens drott er salens skop, hvis oppgave det er å forsøke å utfordre harmonien i salen ved hjelp av latterliggjøring, utskjelling og hån, gjennom for eksempel mannjevning. Det er drottens oppgave å sørge for at skopen aldri går over streken eller virkelig setter harmonien over styr.

Når en kvinne inviterer en mann inn i sin sal, er det en svært erotisk hentydning… Det kan derfor være skummelt å hentyde at en mann er gjest på en gård som styres av en husfrue, for det kan bli tatt som en fornærmelse mot kvinnen.

Se også andveg.

WP Glossary Term Usage

Bookmark the permalink.

Comments are closed.