Salt

Salt er dyrt og litt sjeldent. At noe ligger i salt vil si at det er holdbart, da salt er den mest effektive metoden for å preservere mat (andre metoder er tørking og røyking). Eksempel: Eden hans ligger i salt. Den avtalen ligger i salt.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.