Skadebot

Hogger du en arm eller en fot av en fri mann (eller kvinne), skal du bøte halv mannsbot (dvs. halvparten av hva du måtte ha betalt om du hadde drept ham eller henne). Det samme gjelder om du blinder noen, eller gjelder (kastrerer) en mann. Om du hogger begge føtter eller begge armer av noen, bøtes det med full mannsbot (da kan han nemlig ikke arbeide og regnes ikke lenger som mann, men som myndling). Fingre, ører og neser osv. bøtes med mindre summer, det samme gjelder andre slags skader; dytting, lugging i skjegget osv. Du blir også pliktig å fostre vedkommende til han eller hun blir frisk, eller betale for dette. Hvis skaden ikke vises, skal det ikke bøtes. Om en mann slår en kvinne, eller en kvinne en mann, skal det bøtes på vanlig vis, men om kvinne slår kvinne skal de to bøte seg i mellom. Man må også bøte for å slenge ukvemsord etter folk (se ære). Om en mann voldtar en kvinne, blir han lyst i utlegd, eller må betale henne dobbel mannebot. Hvis hodet på den drepte hogges av og settes på staur eller legges mellom føttene på den drepte, dobles boten. Merk at bøter betales av ætten til ætten (etter et sinnrikt system som man bør rådføre seg med en lagmann om), ikke av den skyldige til den skadelidne.

WP Glossary Term Usage

Bookmark the permalink.

Comments are closed.