Skilsmisse

Det er forholdsvis lett å få skilsmisse, men det er altså et edsbrudd, og man må betale vederlag til motparten. Det finnes imidlertid lovlige grunner til skilsmisse. For kona er dette at mannen blir impotent (spillsjuk) eller på annen måte ikke kan gjennomføre samleie med henne, har vært sengeliggende i mer enn ett år, har slått henne i andres påsyn tre ganger (mannen må betale bot for skadeverk om han slår kona si) eller hvis han går i kvinneklær (for eksempel ei skjorte der halsen var for vid). For mannen er det verre å skille seg på lovlig vis, men hvis hun trekker i mannsklær, er det rett på dør. Se også kjønn.

WP Glossary Term Usage

Bookmark the permalink.

Comments are closed.