Skop

En skop er en person som utfordrer enighet, vennskap eller harmoni, særlig i en sal. Dett gjør skopen gjerne gjennom nærmest ritualisert hån eller verbal tevling, som for eksempel mannjevning.

Man blir ikke utnevnt til å være skop. Spesielt munnrappe, vittige og kloke personer faller liksom naturlig inn i rollen. Det blir ansett for å være et dårlig tegn for husholdningen hvis skopen virkelig klarer å så splid blant folk, og det er drottens oppgave å sørge for at dette ikke skjer.

WP Glossary Term Usage

Bookmark the permalink.

Comments are closed.