Skyldtrell

Hvis man ikke kan betale sin gjeld, kan man gå i skyldtrelldom til vedkommende. Man avtaler da lengden på trelldommen. Man kan også sette sine barn i skyldtrelldom, eller kona. En skyldtrell kan ikke selges. Hvis skyldtrellen blir gammel og umyndig (dvs. kan ikke arbeide), blir han/hun drottens myndling.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.