Strid

En hær består av frie menn som har rett til å bære våpen. Spyd er et svært vanlig våpen. Det er to-tre meter lange og brukes både til å støte, bare sjeldent å kaste. Atgeir er en spesiell form for spyd med et enegget blad som brukes til støt eller hugg. Sverd er det edleste våpenet. Øks er også vanlig, og finnes både i enhånds (breidøks) og tohånds variant. Ei skjeggøks har en nedadgående hake på eggen som er fin å kløyve skaller med. Det finnes også bueskyttere. Skjoldene er runde med en diameter på rundt en meter. De er laget av tre og malt eller dekket med lin eller lær. Hjelmer og brynjer er det mest storfolk og heltids stridsmenn som har, de fleste andre har ingen spesiell beskyttelse, unntatt kanskje en skinnfeil eller en enkel skinntrøye.

Man sloss til fots, ikke til hest. Et slag foregår slik at hærene fylker seg (stiller seg opp) mot hverandre med skjoldene som en borg foran seg. De yngste krigerne, drengene (se barn) står forrest. De mer erfarne krigerne, de dugelige (se barn) står bak. Høvdingen står i front sammen med sine beste folk, hirden. Først prøver man å skremme motstanderen med kauking, slag av våpen mot skjoldet og tenners gnissel. Deretter kommer kastevåpen (stein, piler, spyd). Tilslutt løper hærene mot hverandre. Den beste taktikken for å bryte en skjoldmur er svinefylking. Dette er en kileformet formasjon som består av tjue-tredve krigere.

En mann som dør tappert i strid kommer til Odins hjem. Etter slaget rir valkyriene (kvinnelige guddommer) over valen (stridsmarken) og tar med seg de tapreste til Valhall, hvor han blir en av einherjene som slåss hele dagen og fester hele natta. Spesielt utvalgte krigere kommer til Freya på Folkvang. Hva som foregår om nettene der kan man bare drømme vått om.

WP Glossary Term Usage

Bookmark the permalink.

Comments are closed.