Sumbel

Et spesielt høytidelig drikkelag hvor man ærer guder og makter, inngår felag eller annet. Om man sverger ed under sumbel er det ekstra ille å bryte den. Se også minneskål.

WP Glossary Term Usage

Bookmark the permalink.

Comments are closed.