Ting

Et ting er en samling av friborne hvor viktige saker avgjøres. Det er enkelte faste ting (f.eks. allting), men en bonde kan også kalle sammen til ting, for eksempel drapsting hvis noen har blitt drept. Tinget ledes av lagmennene; det er de som kjenner lovene. På tinget råder tingfreden innenfor tingmerkene eller vebåndene (se vebånd). Alle frie menn og selvrådende kvinner (kvinner kan sende representanter) er pliktige til å reise til tings (unntatt einvirker eller uføre). Uteblir man, må man betale bot. På manntallsting skal alle medlemmer av en husstand telles; om man unnlater å komme på manntallsting tre år på rad, blir man lyst i utlegd. På våpenting skal det registreres at man eier de pålagte våpen (ei breiøks eller et sverd, et spyd og et skjold pr. frie, myndige mann og tjue-fire piler og en bue per tuft). Tingtid er torsdag etter sommermål (14.april; den dagen man snudde primstaven). Se også vebånd, og eget skriv om lov og rett.

WP Glossary Term Usage

Bookmark the permalink.

Comments are closed.