Trell

En trell er som eiendom å betrakte, og tilhører en drott. En utenlandsk trell blir gitt nordisk navn. En trell som er født innenlands (herlendsk trell) straffes strengere enn en utenlandsk trell. Gjør trellen noe galt, er det drotten som må bøte for det. En trell kan ikke råde over noe annet enn kniven sin (en liten redskapskniv, ikke en stridskniv), og kan ikke eie andre våpen. Trellen kan ikke selge eller kjøpe noe.

Trellen kan bli frigitt eller løse (kjøpe) seg fri, eller andre kan kjøpe en trell fri (se løysing). Om en mann avler barn med trellen sin, kan han velge om han vil oppdra det som sitt eget eller om det skal vokse opp som trell. Hvis faren frigir barnet før det fyller femten år (blir myndig), kan ungen ættledes, dvs. tas opp i ætten og likestilles med farens stand. Da kan han/hun også arve faren, og andre arvinger må derfor tas med på råd før et slikt barn ættledes.

Man kan leie bort treller. Man kan ikke bruke andres treller uten godkjennelse fra drotten hans eller hennes. En trell som deltar på hærferd eller i strid og dreper en fiende, blir fri mann. En trell koster fra en mark og oppover. Se også eget skriv om treller.

WP Glossary Term Usage

Bookmark the permalink.

Comments are closed.