Tungenid

Eller nidviser; ukvemsord som kan gjøre skade på folk. Det straffes med bøter å lage eller kvede slike.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.