Tyveri

Tyveri regnes som en svært alvorlig forbrytelse. Små tyveri straffes med gapestokk eller spissrotgang. Store tyveri straffes med utlegd. Tyveri utført av umyndige skal bøtes. Stjeler en herlendsk trell, skal man hogge hodet av ham. Stjeler en utenlandsk trell eller sønn av utenlandsk trell, skal han/hun piskes. Drotten deres kan nekte på tyveriet med ed. Om ei løysingskvinne eller ei trellkvinne som er avlet i landet stjeler, skal man skjære av henne et øre. Stjeler hun en gang til, skal man skjære av det andre øret. Stjeler hun enda en gang, skal man skjære av nesen. Da heter hun stuve og nuve og kan stjele så mye hun vil. Hvis en fri mann stjeler sammen med en trell, regnes den frie som tyv, mens trellen går fri. Tyveri kan også straffes med nøkkelmerking (se det).

WP Glossary Term Usage

Bookmark the permalink.

Comments are closed.