Utferd

En utferd kan være et handelsseilas eller et vikingtokt, vanligvis til utlandet. Det er kostbart å dra på utferd. Skal man handle, må man ha varer. Skal man i viking, må man først skaffe seg våpen, brynje, hjelm og skjold. I begge tilfeller er det vanlig at man kjøper seg en andel i skipet, og størrelsen på andelen bestemmer hvor stor andel av byttet eller fortjenesten du får tilbake. Det er med andre ord få som har råd til å dra i utferd. Det er mulig å inngå avtaler der én stiller med varer, en annen med skip, eller liknende. En annen type utferd er hærferd. Det er når en drott utstyrer et skip med menn for å gå i strid mot en fiende. Da betaler drotten våpen og utstyr, og mennene er ansatte som får lønn, men ikke andel i et eventuelt bytte.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.