Utlegd

Eller varg (i veum); fredløs, en mann som alle kan drepe. Det er forbudt å fostre utlegd mann i mer enn fem dager, og man skal ikke ha matlag (dele måltid) med en utlegd; da må man betale bot. Etter å ha blitt dømt til utlegd får vedkommende femtargrid, dvs. fem dagers fred (frist) til å komme seg ut av landet. En brennevarg er en som har satt fyr på andres hus. En som har vært utlegd men gjør opp for seg ved å betale bøter eller annet, kalles en ilend.

WP Glossary Term Usage

Bookmark the permalink.

Comments are closed.